BRAM

BRAM is een gebruiksvriendelijk en beproefd web-based softwarepakket waarmee bedrijven zelf hun veiligheidsrisico analyses kunnen uitvoeren.
Een noodzakelijk hulpmiddel voor iedere ondernemer, aangezien door de overheid de verantwoordelijkheid om aan
alle wettelijke eisen en normen te voldoen steeds nadrukkelijker bij de exploitant en eigenaar wordt gelegd.
Wij vertellen u graag over de verschillende mogelijkheden van BRAM.

Bedrijfsrisicometer

Het opzetten en bijhouden van een eigen kwaliteitssysteem heeft uiteraard een doel. Met name het in kaart brengen en terugdringen van veiligheidsrisico’s, in het belang van de gasten/bezoekers en de eigen medewerkers.

BRAM meet daarom via maar liefst 20 afzonderlijke criteria continue de bedrijfsrisico’s en toont het resultaat in een speciaal ontwikkelde “Bedrijfsrisicometer”. Een graadmeter die is gebaseerd op gedetailleerde en door de deelnemer zelf uitgevoerde controleresultaten en registraties.

Vragenlijst

Om een risicoanalyse uit te voeren moet men uiteraard de wet en regelgeving kennen. BRAM bevat daartoe verschillende modules met vragenlijsten voor wet- en regelgevingen (met bijbehorende uitleg).

Naast algemene eisen die voor vrijwel elke accommodatie gelden zijn er specifieke modules voor onder andere milieubeheer, horeca, gevaarlijke stoffen, sportaccommodaties en buitensportterreinen, zorginstellingen, verblijfsaccommodaties, zwembaden, etc.

Analyse

Analyses is een aanvullende optie waarbij de deelnemer aan laboratoria (met een eigen toegangsaccount) toestemming kan geven om analysegegevens direct in het system te plaatsen. Deze analysegegevens zijn dan overigens niet door de deelnemer te wijzigen en daarmee net zo betrouwbaar als een op papier toegezonden analyserapport. Zodra het laboratorium nieuwe analysegegevens upload wordt daarover een mailalert verzonden.

Calamiteiten

Calamiteiten is een optie waarbij een deelnemer alle ongevallen en incidenten die zich in de accommodatie voordoen en voor het veiligheidsbeheer van de accommodatie van belang zijn, kan vastleggen en beheren.

Registratie

Registraties is een aanvullende systeemoptie waarbij door de deelnemer diverse aanvullende aspecten, die voor het veiligheidsbeheer van de accommodatie van belang kunnen zijn, zijn vast te leggen en te beheren.

  • Documentatie algemeen

    Overzicht van alle door de deelnemer geregistreerde algemene documenten.

  • Technisch

    Overzicht van de door de deelnemer ingevoerde technische registraties van de in de accommodatie uitgevoerde keuringen (alsmede technische testen of ijkingen) en onderhoud.

  • Personeel

    Overzicht van de door de deelnemer ingevoerde registraties van personeelsopleidingen en cursussen.

Maak nu kennis met BRAM

Mail BRAM

© Copyright - BRAM Online